voor jonge
ondernemers
met
talent
fsc logo fsc logo
MENU

CHECK JE IDEE
  Al klaar met je voorbereiding?

  Dien dan je aanvraagformulier in.

  Alles Kan en de Stad Gent behandelen de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy.

  CHECK JE IDEE
  voor jonge
  ondernemers
  met
  talent
  !

  Veelgestelde vragen

  Alles Kan is veel meer dan financiële ondersteuning! De Alles Kan-verantwoordelijke kan ook dit voor jou betekenen:

  • Meedenken over een goed stappenplan zodat je je project afsluit met een spetterend toonmoment.
  • Je netwerk uitbreiden met interessante jongeren of organisaties die kunnen deelnemen aan jou project of zelfs partner worden
  • Feedback op je begroting en mee zoeken naar extra middelen indien nodig
  • Wegwijs in Gent: contacten en informatie over nodige vergunningen, een locatie vinden om jouw toonmoment te organiseren, …
  • Ideeën om je project nog beter te maken of… voor een volgend project?

  De centen worden overgeschreven op de bankrekening die je in de aanvraag hebt ingevuld. Wanneer je de officiële brief met de goedkeuring hebt ontvangen, duurt het ongeveer nog 2 weken voor je de centen ziet verschijnen. Je krijgt eerst een voorschot van 95% van het bedrag. De resterende 5% krijg je pas wanneer het project is afgelopen en je het werkingsverslag hebt ingediend.

  Alles Kan-projecten kunnen tijdens de duur van het project gebruik maken van:

  • Het uitleenpunt van de Stad Gent.
  • De zalen van de Jeugddienst (gratis).
  • De andere zalen van de Stad Gent (voordeeltarief).
  • De promotiekanalen van de Jeugddienst Gent en Alles Kan: de jongerensite, de digitale nieuwsbrief, de Alles Kan Facebook …
  • Inhoudelijke ondersteuning van de Alles Kan-verantwoordelijke.

   

  Neen, zolang je project gesitueerd is binnen een Gentse context, voldoende betrokkenheid toont met Gent en de Gentse jongeren, dan is er geen probleem. Dit geldt ook voor verenigingen die niet in Gent gevestigd zijn.

  Jongeren die een aanvraag indienen die gelinkt is aan een vereniging moeten kunnen aantonen dat het project niet kadert binnen de reguliere werking van de vereniging en dat het project voldoende vernieuwend of experimenteel is. Het project moet ook een zelfstandige identiteit hebben. Indien het project kadert in een groter geheel (vb. een festival) moet dit voldoende herkenbaar zijn.

  Als je jonger bent dan 18 jaar, dan kan je enkel een project indienen als één van je ouders of je wettelijke vertegenwoordiger het aanvraagformulier mee ondertekenen.

  Jammer genoeg niet, een project bij Alles Kan moet voor en door jongeren georganiseerd zijn. Ben je jonger dan 14 of ouder dan 30 jaar, dan kom je niet in aanmerking. Je kan wel steeds proberen om bij een andere stedelijke dienst een projectsubsidie in te dienen.

  Investeringen voor de aankoop van duurzaam materiaal (laptop, beamer, …) zijn niet toegelaten, net zoals personeelskosten. Daarnaast moet de projectsubsidie worden gebruikt voor het project waarvoor ze is toegekend. Indien je de centen voor iets anders gebruikt, dan zal je het bedrag moeten terugbetalen. Heb je een valse aanvraag ingediend of fraude gepleegd, dan kan de Stad Gent beslissen om de toekenning van de projectsubsidie te schorsen en je in de toekomst geen subsidies meer toe te staan. Het is ook niet toegestaan de toegekende subsidie in pand te geven aan een derde, zoals een vriend of vriendin.

  Het dossier moet een hele weg afleggen voor we de officiële goed- of afkeuring kunnen meedelen. De tijd die we nodig hebben om je aanvraag correct te behandelen en goed te bekijken neemt 6 weken in beslag.

  Je wacht het best de officiële goedkeuring af. Als er toch iets fout loopt met de aanvraag kunnen deze kosten niet worden ingebracht bij Alles Kan. Soms is het moeilijk om te wachten met organiseren voordat je de officiële goedkeuring gekregen hebt, bijvoorbeeld het drukken van het promotiemateriaal, reserveren van een zaal, … Onthoud dan wel: wanneer je project wordt goedgekeurd, moet op alle promomateriaal het logo van Alles Kan en de vermelding “Met steun van de Stad Gent” staan. Nam je het risico om toch je materiaal al op voorhand te drukken dan betekent dit dat je op elk promomateriaal handmatig het logo van Alles Kan en de vermelding nog zal moeten aanbrengen.

  Ja natuurlijk, het project bedenken kun je samen met anderen doen! De aanvraag moet binnen zijn ten laatste 8 weken voor de start van het project. Die “start” betekent vaak een publiek moment, workshops, … kortom activiteiten waar kosten aan verbonden zijn die je met de aanvraag bij Alles Kan wil helpen betalen. Zorg er dus gewoon voor dat je de aanvraag indient en goedkeuring krijgt voordat deze activiteiten starten, of verleg de startdatum van je project naar een latere datum.

  Ja, je mag Alles Kan combineren met andere subsidies of sponsoring. Je doet er wel goed aan om dit aan de Alles Kan-verantwoordelijke te melden. Indien je met jouw project ook voor andere subsidies van Stad Gent in aanmerking komt, bekijken we samen welke subsidie of combinatie van subsidies het beste bij je project past. Let op: elke uitgave mag slechts bij één instantie worden ingediend want een dubbele betoelaging binnen de Stad is niet toegelaten.

  De adviescommissie is kritisch op de begroting. Als ze vinden dat bepaalde kosten te hoog zijn ingeschat zullen ze niet het volledig bedrag toekennen. Daarnaast zijn er heel wat projecten die ingediend worden. De adviescommissie bekijkt het beschikbare budget en weegt jouw project ook af tegenover de andere aanvragen. Gebruik de tips bij het opstellen van een begroting om de adviescommissie ervan te overtuigen dat je subsidieaanvraag goed onderbouwd is!

  Had je minder centen nodig dan dat je hebt gekregen, dan zal Alles Kan je vragen het stuk van de subsidies die je niet nodig had, terug te betalen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de tweede schijf van de subsidie niet wordt uitbetaald omdat er te weinig kosten werden gemaakt.

  Indien je project niet kan plaatsvinden, dan wordt het voorschot teruggevorderd. Alles Kan vraagt dan om het verkregen subsidiebedrag terug te storten. Wanneer het project wel gedeeltelijk werd uitgevoerd kan de Alles Kan je vragen het subsidiebedrag gedeeltelijk terug te storten. No worries, dit is bijna nog nooit voorgevallen 😉

  Je krijgt een jaar de tijd om jouw project uit te voeren. Jouw project moet gerealiseerd worden binnen de 12 maanden na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

  Nee, projecten kunnen het hele jaar ingediend worden. Maar de aanvragen worden enkel behandeld als ze volledig en op tijd werden ingediend, dit wil zeggen minstens 6 weken voor de start van het project.

  • Elk privé-initiatief met commerciële doeleinden wordt niet toegelaten (zoals fuiven, eetfestijnen, mosselsoupers, benefietavonden, een cd-opname en -voorstelling van een muziekband, schoolfeesten…)
  • Evenementen en vieringen van jeugdverenigingen worden inhoudelijk bekeken. Hierbij wordt rekening gehouden met de reguliere werking van deze vereniging en of dit evenement jaarlijks terugkomt. Een subsidie aanvragen om het jaarlijks sinterklaasfeest te laten doorgaan, maar dan ‘groter en duurder’ zal niet goedgekeurd worden.
  • De deelname aan een activiteit of een evenement wordt ook niet goedgekeurd. De aanvrager van de subsidie moet (mede)organisator zijn van het project. Bijvoorbeeld: een muziekgroepje wil deelnemen aan een rock rally. Zij kunnen niet gesubsidieerd worden. Een jongere die een rock rally wil organiseren kan hiervoor wel een subsidie krijgen.
  • Ook projecten die kaderen in een schoolopdracht of eindwerk komen niet in aanmerking. Bijvoorbeeld: je organiseert een leesproject en krijgt hiervoor een beoordeling van de school.
  • Projecten moeten zich situeren in de vrije tijd.

  Laat het ons weten, neem contact op met de Alles Kan-verantwoordelijke of vul check je idee in.